Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Zielone Szkoły

Projekty > Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

Malczycka   „Misja przyr(g)oda”

W II półroczu br. szkolnego nasza szkoła przystąpiła do projektu „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”, z inicjatywy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Celem projektu jest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych.
W projekcie wzięło udział 36 uczniów klas IV –VI , pod opieką nauczyciela przyrody Ewy Ekiert. Gminnym koordynatorem projektu była pani dyrektor Marzena Łaziuk.
Realizacja zajęć odbywała się w trzech etapach. W czasie I-go etapu , tuż przed wyjazdem na zieloną szkołę, uczniowie dowiedzieli się o celach i założeniach projektu. Przygotowali informacje o Karkonoskim Parku Narodowym. Drugi etap miał miejsce w połowie maja
i realizowany był w formule tzw. zielonej  szkoły, nieodpłatnie dla dzieci. (Projekt korzysta
z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG).  Zajęcia miały formę ćwiczeń i zabaw terenowych, prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych nauczycieli oraz pracowników edukacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego.
Najbardziej podobały się poszukiwania skarbu i wycieczka na Chojnik. Dzieci poznawały bioróżnorodność Karkonoskiego PN i uczyły się rozpoznawać organizmy lasu, sadzonkować rośliny, itd.
Robiły zdjęcia i notatki reporterskie do codziennej prezentacji na facebooku.
Po powrocie z zielonej szkoły wkroczyliśmy w III etap działań, który miał na celu odszukanie skarbów przyrody i kultury w najbliższej okolicy oraz stworzenie multimedialnej pracy konkursowej. Zastosowano metodę questingu, która polega na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi podążają turyści, kierując się wskazówkami zawartymi w wierszowanych przewodnikach. Tak powstała nasza prezentacja konkursowa pt. „(Nie)Ciekawa przyg(r)oda, czyli co kryją Malczyce i okolice”.
Projekt „Misja Przyroda…” okazał się ciekawą formą edukacyjną poznawania skarbów przyrody i kultury zarówno w Karkonoskim Parku Narodowym jak i w naszej „małej ojczyźnie”.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego