Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Zaplanowane działania

Projekty > Bezpiczna i przyjazna szkoła > Polubić siebie i innych – razem łatwiej

            Od września 2015 roku w Szkole Podstawowej w Malczycach realizowany jest projekt pt. „Polubić siebie i innych razem łatwiej” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który trwać będzie do końca grudnia br. Na realizację projektu otrzymaliśmy dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 17300zł. Dodatkowo projekt został wsparty z własnych środków finansowych w wysokości 2100zł.
Podstawowymi celami  projektu jest  podniesienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów w społeczności szkolnej, integracja uczniów na różnych poziomach edukacyjnych, integracja z dziećmi z orzeczonymi niepełnosprawnościami, poprawa relacji rówieśniczych, uczenie umiejętności społecznych, w tym  umiejętności komunikacyjnych.
W projekt włączeni zostaną również  rodzice uczniów i nauczyciele oraz instytucje lokalne. Działania edukacyjno
wychowawcze i podjęcie współpracy całej społeczności szkolnej w ramach projektu będą okazją do szerszego spojrzenia na problemy dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa we współczesnym świecie.


Opis poszczególnych działań

W projekcie zaplanowano następujące działania dla dzieci szkolnych :
Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych.
Spektakl profilaktyczny dla uczniów klas I
III  pt. „Mówię NIE wszystkiemu co złe”.
Zajęcia o charakterze rozwojowo
terapeutycznym prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego dla wybranych uczniów z klas II i III mających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
Warsztaty relaksacyjne dla wybranych uczniów z  klas IV i V.
Plener fotograficzny pt. „ Szukamy miejsc relaksacji w naszej gminie” zakończony ogniskiem z pieczeniem kiełbasek oraz konkurs na zdjęcie plenerowe dla uczniów z klas IV i V.        
Warsztaty komputerowe dla uczniów z klas IV i V, których celem będzie opracowanie zdjęć i przygotowanie wystawy poplenerowej
dla laureatów przewidziane są ciekawe nagrody.
Warsztaty zajęciowe pod nazwą „Bezpieczna zabawa i pomoc w sytuacji zagrożenia” dla wszystkich uczniów z klas  I, II i III  prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego, który ma przygotowanie do szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.
Zagospodarowanie przestrzeni szkolnej w dwóch budynkach szkolnych do bezpiecznego spędzania przerw międzylekcyjnych
zaprojektowanie i wykonanie miejsc do zabaw na przestrzeni podłogowej przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej pod opieką pracownika naukowego uczelni.

Warsztaty dla uczniów klas IV VI w ramach zajęć komputerowych, nt. objawów  i skutków uzależnienia od komputera.
Zajęcia dla uczniów klas IV i V z funkcjonariuszem policji nt. agresji i cyberprzemocy oraz  ich skutków dla  sprawców i ofiar.
Zajęcia z wychowawcami w ramach godzin wychowawczych,  przeprowadzone we wszystkich klasach nt. złości i agresji w relacjach rówieśniczych.

Program działań dla rodziców :
Pogadanka z funkcjonariuszem policji nt. dziecięcej agresji w sieci i jej skutków prawnych.  
Warsztaty z informatykiem dla chętnych rodziców uczniów kl. IV i V, których celem będzie zaznajomienie rodziców z możliwościami nadzorowania poczynań dziecka w sieci i zabezpieczania przed  wchodzeniem na nieodpowiednie strony internetowe.
Wykład dla rodziców uczniów klas II i III na temat więzi i komunikacji z dzieckiem.

Działania dla nauczycieli :                                                                                                                                                                                                                                                                   
Szkolenie dla nauczycieli nt. postępowania z dziećmi mającymi szczególne trudności z kontrolowaniem swoich zachowań oraz zapoznanie nauczycieli z technikami reagowania wychowawczego w sytuacjach oporu, ataku słownego i konfrontacji ze strony ucznia.
Konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego z wychowawcami klas I
VI.

Projekt koordynuje psycholog szkolny Paulina Słobodzian wraz z pedagogiem szkolnym Panią Iwoną Ciepluch.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego