Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Wycieczka do Legnicy

Projekty > PROJEKT EDUKACYJNY

WYCIECZKA DO STACJI HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNEJ W LEGNICY
Dnia 3 marca 2012r. odbyła się wycieczka do Stacji Hydrologiczno- Meteorologicznej w Legnicy, która została zrealizowana w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w kl. I- III
,,Rozwój bez barier'' współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzięło w niej udział 14 uczniów ( 2 grupy) klas II- III Szkoły Podstawowej w Malczycach, którzy uczęszczają na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze oraz dwóch opiekunów.
Zajęcia edukacyjne poprowadził kierownik Stacji Hydrologiczno- Meteorologicznej. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie ogrodu meteorologicznego, w którym znajdują się przyrządy, urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia, nasłonecznienia, ilości opadów, prędkości i kierunku wiatru. Prowadzący zajęcia bardzo szczegółowo omówił budowę oraz zasady działania tych przyrządów. Pokazał uczniom klatkę meteorologiczną. Każdy uczeń miał okazję zobaczyć z bliska jej wnętrze
( termometry, czujniki, sondę), odczytać temperaturę na termometrach. Potem uczniowie obejrzeli poletko, na którym wykonuje się pomiary temperatury gleby. Następnie uczniowie poznali przyrządy, które służą do pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Kolejny etap wycieczki to ,,serce’’ stacji, czyli pokój obserwatora. Tam uczniowie zobaczyli szereg przyrządów, podglądów. Dowiedzieli się w jaki sposób spływają informacje z ogrodu meteorologicznego do komputera. Zapoznali się z zadaniami obserwatora. Mieli możliwość zobaczyć, jak obserwator przekazuje w formie depeszy informację o aktualnej pogodzie. Wiele interesujących i ciekawych wiadomości uczniowie zdobyli na temat prognozy pogody. Pan kierownik wydrukował dzieciom średnioterminowe i krótkoterminowe prognozy pogody oraz rozmawiał z nimi na ten temat. Uczniowie obejrzeli zdjęcia satelitarne w podczerwieni, zdjęcia radarowe, mapy prognostyczne.
Poznali systemy, które przekazują informacje na temat stanu poziomu wód na rzekach. Prowadzący zajęcia wspomniał o aktualnych ostrzeżeniach i ochronie przeciwpowodziowej.
Uczniowie podczas tej wycieczki poszerzyli wiedzę w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych: obserwacja i prognoza pogody, nazwy zjawisk atmosferycznych, zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Rozwijali zainteresowania przyrodnicze i matematyczne oraz zdolności obserwacyjne. W trakcie rozmowy z kierownikiem stacji zadawali wiele pytań, wykazując w ten sposób postawę badawczą.
Na koniec wręczono panu kierownikowi kwiaty, jako podziękowanie za przeprowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych. Uwieńczeniem tej wycieczki było pamiątkowe zdjęcie.


Organizator wycieczki


Ewa Bulik


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego