Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Współpraca ze środowiskiem

Z życia szkoły

„Doświadczenia z zakresu współpracy nauczycieli ze środowisk miejskich i wiejskich”

        Umiejętność porozumiewania się odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Nasze sukcesy, czy porażki w dużym stopniu zależą od tego w jaki sposób nawiązujemy kontakty z innymi ludźmi. Wiele celów życiowych możemy zrealizować tylko poprzez zorganizowane współdziałanie oraz ciągłe komunikowanie się z innymi. Otwarta komunikacja bowiem wzmacnia relację między ludźmi. Umiejętności i kompetencje nabywa się przede wszystkim w czasie współpracy, nie uczy się tego w samotności. Świat specjalizacji i atomizacja wiedzy preferuje działania kolektywne. W skomplikowanym współczesnym świecie nikt nie potrafi wszystkiego. Praca grupowa jest więc treningiem funkcjonowania w różnych rolach, treningiem współodpowiedzialności za realizowany cel, sprawnej komunikacji, rozwiązywania problemów, a także rozmaitych umiejętności społecznych. Dlatego też my nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze Szkół Podstawowych: w Malczycach – Teresa Sudoł , SP nr 9 we Wrocławiu – Alina Haładaj i w Miękini – Małgorzata Karkoszka i postanowiłyśmy, że nasze klasy będą się systematycznie spotykały w celu zintegrowania dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego. Współpraca tych akurat szkół nie była dziełem przypadku. Wcześniej znałyśmy się z racji wspólnego studiowania i w trakcie naszych spotkań zrodziła się powyższa inicjatywa.
        Już do pierwszych kontaktów naszych dzieci przygotowywałyśmy się bardzo solidnie, obawiając się, czy nasz pomysł przyniesie zamierzony efekt. Pomagał nam w tym scenariusz spotkań, który pozwalał nam na kontrolowaną w pewnym zakresie realizację założonych celów. Były nimi:
- umiejętność nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami z innych szkół,
- tworzenie emocjonalnej więzi z regionem,
- umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
- rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
- uczenie właściwego zachowania i współzawodnictwa w zabawach z rówieśnikami.
Spotykamy się w takim składzie od 2002 roku.  Według ustalonych wcześniej zasad - każda szkoła kolejno organizuje wspólne spotkanie, promując równocześnie swoją „Małą Ojczyznę”.
    Pierwsze takie spotkanie odbyło się pod koniec września 2002 roku. Ciekawą inicjatywą był przygotowany przez grupę rodziców dzieci z Wrocławia przejazd po mieście muzealnym tramwajem „Jaś i Małgosia”. Uczniowie mieli możliwość poznać ciekawe zakątki stolicy Dolnego Śląska i pochwalić się swoimi wiadomościami o tym mieście. Dla wyrównania szans w skład grup zawodników weszli uczniowie z różnych szkół. Quiz okazał się fantastyczną zabawą, zakończoną rozdaniem kartek z widokami miasta. Spotykaliśmy się też we Wrocławiu na spektaklach teatralnych. Wspólne obejrzenie przedstawienia i możliwość dzielenia się wrażeniami sprawiło dzieciom wiele przyjemności. W SP w Miękinii spotykaliśmy się na sportowych rozgrywkach i zwiedziliśmy zamek w Wojnowicach. Wzięliśmy też udział w przeglądzie krótkich form teatralnych - przedstawiliśmy teatr cieni pt.: „Księżniczkę na ziarnku grochu”. My zaś zaprosiliśmy uczniów z  zaprzyjaźnionych placówek do naszej szkoły. Po wzajemnej prezentacji artystycznej, goście zwiedzili naszą szkołę. Potem wyruszyliśmy do  Lubiąża, gdzie dzieci zapoznały się z historią klasztoru Cystersów, zwiedzały komnaty klasztoru i okolic. Ogromne wrażenie zrobiła wizyta w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie uczniowie mieli bezpośredni kontakt ze zwierzętami.
Dwukrotnie dzieci (już tylko dwóch szkół – SP z Wrocławia i SP z Malczyc) spotkały się  w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej. Wspólnie zwiedzały wystawy  i wzięły udział w lekcji muzealnej – lepienie garnków metodą prehistoryczną, potem  spędziły czas na wspólnej zabawie.
Wszystkie nasze spotkania pokazały, że nasze dzieciaki, pochodzące z różnych środowisk, bardzo szybko nawiązały wspólny kontakt i dobrze czuły się w swoim towarzystwie. Jedynie podczas pierwszego kontaktu, tylko na początku, dało się odczuć pewną wzajemną rezerwę, będącą naturalnym następstwem pobytu części dzieci w zupełnie dla nich nowym środowisku,   a także faktem kontaktu z nowymi, nieznanymi sobie osobami. Ta bariera została jednak szybko usunięta i uczniowie nawiązali wspólną więź. Kolejne spotkania były już z radością oczekiwane przez dzieci i sprawiły im wielką przyjemność. Pobyt dzieci wiejskich w mieście i tych z miasta na wsi był dla nich ciekawym doświadczeniem i stworzył możliwość poznania nowych środowisk. Osiągnięta wzajemna integracja wykazała, że nasza inicjatywa przyniosła zamierzony efekt. Dlatego też nasze spotkania będziemy kontynuować w przyszłości.

                                                                            

                                                                            Teresa Sudoł
    SP w Malczycach


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego