Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Terminarz czynności nauczycielskich

Prawo szkolne > Dokumenty szkolne > Narzędzia

Terminarz czynności nauczycielskich i posiedzeń związanych z ocenianiem oraz  klasyfikacją semestralną i końcowo roczną w roku szkolnym 2012/2013


I semestr od 3.09.2012r  do 25.01.2013r
• Termin wystawienia ocen niedostatecznych – 14.12.2012r.
• Termin wystawienia ocen okresowych – 15.01.2013r.
• Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – 22.01.2013r.
• Rada Pedagogiczna – analiza- 13.02.2013r.

II semestr  od 28.01.2013r  do 28.06.2013r
• Termin wystawienia ocen niedostatecznych – 13.05.2013r.
• Termin wystawienia ocen końcowo rocznych – 13.06.2013r.
• Posiedzenie klasyfikacyjne końcowo roczne – 20.06.2013r.
• Rada Pedagogiczna poświęcona podsumowaniu całorocznej pracy  - 05.07.2013r.
Spotkania z rodzicami kl.  I – VI :
• 12.09.2012r. - zebranie rodziców uczniów kl. I
• 18.09.2012r. - zebranie rodziców  uczniów kl. IV – VI
• 24.09.2012r. - zebranie  rodziców uczniów kl. I-III
• 27.09.2012r. - zebranie Rady  Rodziców (godz. 18 00)
• 13.11.2012r. – zebrania rodziców uczniów  (IV-VI)
• 14.11.2012r. - zebrania rodziców uczniów  (I-III)
• 17.12.2012r. -  poinformowanie  rodziców o ocenach niedostatecznych
• 17.12.2012r. – konsultacje I-VI
• 23.01.2013r. - wywiadówki (I-III)
• 24.01.2013r. - wywiadówki (IV-VI)
• 18.03.2013r. - zebranie ogólne (I-III)
• 19.03.2013r. – zebranie ogólne IV-VI
• 23.04.2013r – konsultacje I-III
• 24.04.2013r – konsultacje IV-VI
• 13.05.2013r. - poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych
• 13.05.2013r. – konsultacje I-VI
• 11.06.2013r -  zebrania rodziców  z wychowawcą   klasy  I-III
• 12.06.2012r. – zebrania rodziców z  wychowawcą klasy  IV- VI
Przerwy w nauce:
• zimowa przerwa świąteczna:  23-31.12.2012r.
• ferie zimowe : 28.01.2013r - 10.02.2013r.
• wiosenna przerwa świąteczna : 28.03.2013r - 2.04.2013r.
• Sprawdzian kl. VI  - 4 kwietnia 2013 r.
• ferie letnie:  29.06. 2013r -31.08.2013r.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego