Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Raport

Prawo szkolne > Dokumenty szkolne

Z  RAPORTU  DYREKTORA  SZKOŁY……
W ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Malczycach napisała i zrealizowała wiele ciekawych projektów rozwijających zainteresowania oraz uzdolnienia uczniów. Oto niektóre z nich:

Projekty edukacyjno-charytatywne
„Patio w czterech porach roku”,  który  był odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez marszałka Województwa Dolnośląskiego    pn. „Przedsiębiorcza klasa”. Efektem finalnym jest miejsce wypoczynku i nauki - szkolne patio. Wartość zadania 19 989 zł.
„Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”  to program dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. W trakcie realizacji  36 uczniów naszej szkoły  skorzystało z nieodpłatnej zielonej szkoły w Jagniątkowie oraz stworzyło prezentację multimedialną na temat zabytków i pomników przyrody Gminy Malczyce.  
Pozyskane zostały również  środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu Bezpieczna i przyjazna szkoła pn. „Polubić siebie i innych
razem łatwiej”. Wartość projektu 20 850 złotych, kwota dotacji 17 300 zł. Czas trwania projektu  IX-XII 2015r.
Ponadto szkoła zdobyła czołową lokatę
I miejsce w  kategorii szkół podstawowych  na  Dolnym Śląsku w realizacji zadań projektu  edukacji globalnej „Razem dla rozwoju”. Koordynatorem tych działań jest pani Aleksandra Pawłowska.
Nasza placówka włączyła  się po raz pierwszy do ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP „Narodowe Czytanie”. Fragmenty utworów H. Sienkiewicza czytali: dyrektor szkoły, nauczyciele, laureaci konkursów recytatorskich; uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną dotyczącą życia i twórczości H. Sienkiewicza.
 Opracowany został ekologiczny projekt   „My i pszczeli świat” w ramach grantu  fundacji  Nasza Ziemia „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Wartość projektu 7999 zł.
W lipcu 2015r szkoła podstawowa złożyła  wniosek do fundacji KGHM pod nazwą „W magicznym świecie sztuki”. Wartość zadania 94 702,50 zł w tym dofinansowanie 87 727, 50 zł.
Projekt charytatywny Wirtualna Adopcja - współpraca ze schroniskiem TARA.
W ramach akcji Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas pod hasłem „Tak pomagam przed świętami Bożego Narodzenia i  Wielkanocą Szkolne Koło Caritas zorganizowało i przeprowadziło zbiórkę żywności w markecie Dino.

  Projekt edukacyjny i rozwojowy zarazem to „Akademia Melomana”- koncerty muzyczne, które odbywają się w naszej szkole co miesiąc, a których organizatorem jest Lubuskie Biuro Koncertowe oraz Agencja Muzyczna Aliny  Zwoźniak.

Za działania projektowe można uznać także działania proekologiczne w których cyklicznie  biorą udział nasze dzieci, np. sadzenie drzew na wiosnę, akcja „Zielonym do góry” oraz udział w Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska-EKOTEST.
Udział w Programie Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO)  w ramach współpracy z bankiem PKO BP. Głównym celem prowadzenia SKO jest edukacja ekonomiczna.
Projekt edukacyjny w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i uczestnictwa w ruchu drogowym ( szkolny i powiatowy konkurs zakończony otrzymaniem przez uczniów  karty rowerowej).
Ponadto wnioskowano do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy
- w roku 2014
do nauki dzieci sześcioletnich na kwotę 29 130zł, otrzymano 29 130zł
z tytułu doposażenia świetlic na kwotę 10 533zł, otrzymano 10 533zł
- w roku 2015
z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą na kwotę 26 256zł, otrzymano 9 000zł.
z tytułu wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 41 404 zł, otrzymano 7 000zł
z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy na kwotę 14 000zł, otrzymano 5 000zł na kwotę 2170zł, wkład własny 2604 zł.
Z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowowybudowanych obiektach oświatowych na kwotę 40 000zł na halę sportową, na kwotę 15 000zł na salę fitness, na kwotę 15 000zł na siłownię.
We wrześniu 2015 z  tytułu  wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia subwencji na kwotę 131920 zł, po uzyskaniu informacji telefonicznej z MEN otrzymamy  około 32 000zł, kwotę obliczono wg wag po odjęciu liczby dzieci sześcioletnich w I klasach, które rozpoczęły naukę w bieżącym roku szkolnym.
Ponadto dyrektor szkoły złożył wniosek do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej składany w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” na kwotę 2170zł plus wkład własny 434zł.

                                                                                    Marzena Łaziuk
dyrektor szkoły podstawowej 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego