Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

RAMIĘ W RAMIĘ

Projekty > RAMIĘ W RAMIĘ

                               „RAMIĘ W RAMIĘ”
                                   RZĄDOWY PROJEKT  REALIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ  PODSTAWOWĄ
                                     W PARTNERSTWIE   Z PUBLICZNYM PRZEDSZKOLEM
                                      W  MALCZYCACH


     W odpowiedzi na ogłoszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci  w edukacji szkolnej” Szkoła Podstawowa wspólnie z Publicznym Przedszkolem w Malczycach przystąpiła do przygotowania projektu pod nazwą  „Ramię w ramię”.  Spotkał się on z aprobatą ministerstwa, w związku z czym  na realizację naszych wspólnych działań otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  9 981,00 złotych (w tym 20% środków własnych). Projekt trwa od 1 września, zakończy się 15 grudnia 2012 roku. Realizatorem  projektu jest Szkoła Podstawowa w Malczycach . Nad prawidłową realizacją zaplanowanych zadań czuwa powołany zespół projektowy w składzie:

- Marzena Łaziuk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Malczycach,
- Grażyna Jędrzejewska - Choma – dyrektor Publicznego Przedszkola w Malczycach,
- Teresa Sudoł – koordynator projektu (nauczyciel Szkoły Podstawowej),
- Małgorzata Hamryszak – asystent koordynatora (nauczyciel Publicznego Przedszkola w Malczycach).
- Anna Przedwolska – główny księgowy.
 Zasadniczym celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym, informacyjnym oraz  promocyjnym, których ostatecznym efektem będzie przyjazne wdrażanie dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej.

       Działania zostaną zrealizowane we współpracy środowiska przedszkolnego i szkolnego. Wezmą w nim udział dzieci i ich rodzice, a także nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

      W celu upowszechniania dobrych praktyk, do udziału zostaną zaproszeni również rodzice i nauczyciele szkół i przedszkoli z sąsiednich gmin oraz przedstawiciele organów prowadzących.


Zadania projektu zrealizowane będą poprzez:
• działania podnoszące poziom wiedzy rodziców na temat możliwości i zasadności uczestniczenia ich 6-letnich dzieci w edukacji szkolnej,
• poznanie przez rodziców korzyści wynikających z rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dziecko 6-letnie oraz zwiększenie ich świadomości poprzez aktywne spotkania  w przedszkolu i szkole.
• zrozumienie  i uświadomienie etapu rozwojowego dziecka sześcioletniego oraz posiadanej przez niego dojrzałości szkolnej,

• integrację dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Malczycach.

       Projektem zostanie objętych 65 dzieci 5-letnich uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Malczycach oraz  32  siedmiolatków i troje  6-latków, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Malczycach. Adresatami projektu są ponadto rady rodziców i rodzice 5-latków i uczniów klas pierwszych.

Harmonogram  realizacji  zadań:
• 19 września odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział rodzice pięciolatków, nauczyciele szkoły i przedszkola oraz przedstawiciele organu prowadzącego. Rodzice zostaną poinformowani o działaniach podjętych w ramach projektu. Przedstawiona będzie prezentacja multimedialna pt. „Dojrzałość szkolna”.

• 26 września zorganizowana zostanie wycieczka integracyjna do Mrozowa (Nadleśnictwo Miękinia). Podczas niej pięciolatki i siedmiolatki wspólnie poznawać będą tajemnice środowiska leśnego.

• W październiku przeprowadzony będzie piknik integracyjny środowisko szkolne  i przedszkolne pod hasłem „Pożegnanie lata”. Dzieci zarówno ze szkoły, jak  i przedszkola zaprezentują swoje umiejętności artystyczne. Odbędą się wspólne zabawy i rozgrywki sportowe na terenie przedszkola.
• W listopadzie  w Szkole Podstawowej w Malczycach  odbędą się dni otwarte. W czasie ich trwania rodzice wraz z dziećmi (5-latkami) będą mogli obserwować zajęcia lekcyjne w wybranej klasie. Zajęcia przeprowadzone zostaną w taki sposób, aby dzieci 5-letnie mogły w nich aktywnie uczestniczyć.
• Pod koniec listopada odbędzie się konferencja regionalna w sali bankietowej  KOBO  w Malczycach. Uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji na temat „Strategie rodzicielskie wspierające rozwój dziecka” i „Aktywność twórcza dziecka.”. Przedstawione będzie podsumowanie działań projektowych. Spotkanie będzie miało charakter ewaluacyjny.

Zespół projektowy zaprasza do uczestnictwa w działaniach bezpośrednich beneficjentów projektu.
                                                                                                          
                                                                                                                                       koordynator Teresa Sudoł

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego