Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Rada Rodziców

Dla rodziców

Przewodniczący:
Gabriela Zawisza-Krzywdzińska

Skarbnik:
Magdalena Smolińska

Sekretarz:
J
oanna Solska

W roku szkolnym 2017/2018 składka na poczet Rady Rodziców wynosi 30,00 zł

Konto Rady Rodziców: 78 9589 0003 0006 0945 2000 0010

radarodzicow.spmalczyce@gmail.com

Zarządzenie dyrektora szkoły - kliknij i zobacz...Kim jesteśmy?
Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców uczniów każdej klasy. Każda klasa na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wybiera tzw. trójkę klasową oraz przedstawiciela klasy w szkolnej Radzie Rodziców.

Naszą działalnością kieruje Prezydium Rady Rodziców czyli przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz skarbnik, wybierani przez członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.
Pełnimy swoje funkcje społecznie i nie pobieramy za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.
Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 201
5/2016
Przewodniczący:
Gabriela Zawisza-Krzywdzińska
Z-ca przewodniczącego:
Monika Makowska
Skarbnik:
Joanna Solska
Sekretarz:
Justyna PliśCzym się zajmujemy?
- Zapewniamy współpracę rodziców ze szkołą, staramy się zapewnić rodzicom rzeczywisty wpływ na jej działalność.
- Pośredniczymy w kontaktach pomiędzy rodzicami a dyrekcją szkoły.
- Współdziałamy przy organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
- Inicjujemy, organizujemy, współorganizujemy, współfinansujemy imprezy szkolne: dyskoteki, konkursy, kiermasz świąteczny, obchody Dnia Dziecka itp.
- Opiniujemy projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły, program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.
- Współfinansujemy nagrody książkowe na koniec roku szkolnego oraz nagrody w szkolnych konkursach.

- Prowadzimy różnego rodzaju akcje. W bieżącym roku szkolnym jest to "Piłka dla Szkolniaka".

Akcja ma na celu doposażenie szkoły w sprzęt sportowy oraz do gimnastyki korekcyjnej.
W ubiegłym roku szkolnym (2013/2014) pozyskaliśmy środki na zakup szafek dla uczniów w ramach akcji „Dbam o swoją postawę” poprzez szereg działań w tym. m.in. organizację kiermaszy świątecznych oraz balu walentynkowo – karnawałowego.
Skąd bierzemy środki na swoją działalność?
Środki na działalność Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek wnoszonych przez rodziców uczniów naszej szkoły oraz sponsorów. Sugerowana roczna kwota składki to
30 zł. Składki prosimy wpłacać poprzez skarbników klasowych.
Kontakt z Radą Rodziców poprzez e-mail: radarodzicow.spmalczyce@gmail.com
lub poprzez przedstawicieli klas.
Dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy.
Tytuł wpłaty  : darowizna
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Malczycach
ul Szkolna 6
55-320 MALCZYCE


Bank Spółdzielczy
78 9589 0003 0006 0945 2000 0010


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego