Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

PROJEKT EDUKACYJNY

Projekty > PROJEKT EDUKACYJNY
 

          Od września 2011r. Szkoła Podstawowa w Malczycach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „Rozwój bez barier”. Jest on skierowany do uczniów klas I-III  i do tej pory wzięły w nim udział 53 osoby. W obecnym roku szkolnym objęliśmy wsparciem także nowych uczniów klas pierwszych oraz dzieci, które nie uczestniczyły dotąd w zajęciach. Łącznie dodatkowe zajęcia projektowe zostały skierowane do 76 osób, przy czym niektórzy uczniowie biorą udział w kilku formach wsparcia.
   Wartość projektu wynosiła początkowo 64 368, 59zł, ale w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki z realokacji, które nie zostały wykorzystane przez innych beneficjentów, kwota, jaką dysponuje szkoła wzrosła do 75 408, 59zł. Środki uzyskane przez gminę Malczyce oraz Szkołę Podstawową w Malczycach, zostały wykorzystane do prowadzenia 16 zajęć pozalekcyjnych, wspomagających indywidualny rozwój ucznia oraz rozwijających zainteresowania językowe czy matematyczno-przyrodnicze. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę do prowadzenia zajęć specjalistycznych np. dla dzieci z niedosłuchem, zaburzeniami w komunikacji społecznej, czy wadą wymowy. Dzięki czemu zapewniamy bogatą i ciekawą ofertę zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi, co jest jednym z ważniejszych zadań szkoły, zgodnie z realizowaną, nową podstawą programową, zakładającą indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.

  Przeszło 30 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce i środki, pozwalające uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne. Zakupiliśmy również nowoczesne pomoce do diagnozy i terapii, na które nie mogliśmy sobie pozwolić ze względu na ich wysokie koszty. Realizacja projektu wydłuży się do czerwca 2013r. choć grupy prowadzone od września zeszłego roku, zgodnie z początkowymi założeniami projektu, będą miały zajęcia do stycznia 2013r.

 Podsumowując dotychczasową realizację projektu należy stwierdzić, że w wysokim stopniu wpisał się on w potrzeby naszej placówki i pozwolił nam zapewnić pełną i dostosowaną do możliwości i zapotrzebowania dzieci, ofertę wsparcia indywidualnego i wszechstronny rozwój – rozwój bez barier.                                                         


                                                         Koordynator Anna Korsan

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego