Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Patio w czterech porach roku

Projekty > Przedsiębiorcza klasa > Patio w czterech porach roku

         We wrześniu br. szkolnego  szkoła podstawowa przystąpiła do projektu „Przedsiębiorcza klasa”, skierowanego do dzieci  klas IV-VI szkoły podstawowej. Promotorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, stąd  finansowanie z jego budżetu.
Celem przedsięwzięcia jest „przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz pełnienia różnych ról zawodowych, a także promocja postaw przedsiębiorczych i pobudzanie kreatywności wśród dzieci w wieku szkolnych. Przedsiębiorczość wspomaga osobisty rozwój człowieka, pozwala na lepsze i pełniejsze samopoznanie oraz zwiększa świadomość  posiadanych możliwości”
. Kierując się założeniami projektu członkowie nauczycielskiego zespołu matematyczno–przyrodniczego opracowali działanie gospodarczo-edukacyjne pod nazwą:  „Patio w czterech porach roku” (dotyczy zagospodarowania terenu między szkołą a nową halą sportową). Złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek  uzyskał pozytywna ocenę i rekomendację do dofinansowania w  kwocie 19 989zł.
W związku z tym „ruszyły” pierwsze zajęcia organizacyjne, spotkanie z architektem krajobrazu, prace komputerowe i techniczne, wycieczki do szkółki roślin ozdobnych i zagospodarowanie szkolnego patio.


                                                                          Szkolny koordynator  projektu: Ewa Ekiert


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego