Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs recytatorski klas I

Ogranizacja pracy szkoły > Konkursy

Dnia 7 marca 2016r. wychowawcy klas pierwszych  (I a, b, c, d) zorganizowali w SP w Malczycach konkurs recytatorski pod hasłem „Humor w wierszach dla dzieci”. Brało w nim udział 12 osób, po 3 dzieci z każdej klasy, którzy zwyciężyli w I klasowym etapie konkursu w poszczególnych grupach. Do komisji konkursowej zaprosiliśmy dwie nauczycieli panią Alinę Stechnij i panią Stanisławę Olbromską, które oceniały recytację dzieci zgodnie z wcześniej opracowanym regulaminem i kryteriami. Brano pod uwagę wyrazistość, płynność, modulację głosu, tempo i dostosowanie głosu do treści wiersza oraz ogólne wrażenie. Mak-symalnie można było zdobyć 10 punktów u każdego z jurorów, czyli łącznie 20. Wyniki konkursu są następujące :
I miejsce Joanna Łucka kl. Ib
II miejsce Milena Kicak i Wiktoria Podgórska kl. Ib
III miejsce Amelia Włas kl. Ic i Wiktoria Klaś kl. Ia
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i słodki upominek, a 5 nagrodzonych osób dostało także wybraną przez siebie książkę. Przyznano również nagrodę publiczności, którą była także książka, a przeszła ona w ręce jednej z laureatek tj. Mileny Kicak.

Wyniki konkursu  recytatorskiego klas I
Humor w wierszach dla dzieci

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego