Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs na kartkę świąteczną

Archiwum

24 listopada 2014r. odbył się w Szkole Podstawowej w Malczycach szkolny etap konkursu na bożonarodzeniową kartkę świąteczną „Weihnachtskarte”. Był to konkurs plastyczno-językowy. Organizatorem konkursu była nauczyciel języka niemieckiego Danuta Kramek. W konkursie udział wzięło 19 uczniów i uczennic z klas IV-VI.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać techniką dowolną  kartkę świąteczną
z życzeniami  w języku niemieckim. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę estetykę wykonania, poprawność językową, pomysłowość oraz wkład pracy własnej ucznia.
Jury w składzie:

- Marian Łukaszka – wicedyrektor, nauczyciel muzyki i plastyki – przewodniczący
- Anna Korsan – nauczyciel nauczania zintegrowanego i germanista – członek
- Jadwiga Herok – nauczyciel matematyki – członek
- Nikola Mółka – uczennica klasy VIb, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

wyróżniło sześć kartek świątecznym i przyznało nagrody następującym uczniom:

 I miejsce -      Artur Ziomek z klasy VIa
  II miejsce -    Weronika Czeszejko z klasy Va
  III miejsce -   Malwina Kijowska z klasy VIa
                          Kinga Rejek z klasy IVb
                          Natalia Szerszunowicz z klasy IVa
Wyróżnienie –  Hanna Wzorek z klasy Va

Laureaci otrzymali dyplomy i upominki świąteczne zakupione z funduszu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Malczycach.

 Szkolny etap konkursu miał  również na celu wyłonienie dwóch najlepszych prac i wysłanie ich na konkurs regionalny we Wrocławiu organizowany przez  wrocławską sekcję Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs ten był objęty patronatem Konsulatu Honorowego Republiki Austrii.   
Nasza szkoła uczestniczyła po raz pierwszy w tym konkursie (odbył on się już po raz szósty),
ale prace naszych uczniów zostały zauważone i wysoko ocenione:

Artur Ziomek zajął  II miejsce, a Weronika Czeszejko zajęła IV miejsce w konkursie regionalnym we Wrocławiu. Uczniowie otrzymali dyplomy gratulacyjne i drobne upominki,
a zwycięskie prace były pokazane podczas VI Konkursu Niemieckojęzycznych Piosenek
Świątecznych w auli szkolnej Zespołu Szkół Urszulińskich  w dniach  9-10 grudnia  2014r.  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego