Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs matematyczny

Kronika > Kronika 2017-2018

Dnia 27 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Malczycach odbył się przygotowany przez Annę Korsan konkurs matematyczny – Tabliczka mnożenia. Wzięło w nim udział po 3 uczniów z każdej klasy trzeciej, łącznie 12 osób. Uczniowie ci zostali wcześniej wyłonieni ze swoich klas, jako osoby najlepiej znające tabliczkę mnożenia. W ramach przygotowania do konkursu 23 kwietnia odbyło się spotkanie organizacje wprowadzające w ogólne zasady gier matematycznych z zastosowaniem kart A. Grabowskiego -Tabliczka mnożenia. Uczestnicy mieli możliwość zagrać w wybrane do kon-kursu gry tak, aby poznać sposób ich rozgrywania. W piątek na 1 i 2 lekcji przeprowadzony został konkurs, uczestników ubranych na galowo przywitała pani wicedyrektor Barbara Pańków i życzyła wszystkim zawodnikom szczęścia i sukcesów w grach matematycznych. Uczniowie grali w 4 osobowych zespołach składających  się z przedstawiciela klasy III a, b, c i d. Każdy uczestnik otrzymał kartę konkursową, na której zapisywał punktację z poszczególnych rozgrywek. Na początek uczniowie grali w grę Trzy życia, potem Czerwona-czarna, a na koniec w Rajd samochodowy. Po rozegraniu 5 rozgrywek nastąpiło zliczenie punktów, na podstawie którego wyłoniono poszczególne miejsca w konkursie. Wszyscy uczniowie, biorący udział w konkursie szkolnym, jako zwycięscy etapu klasowego, otrzymają takie same nagrody, a laureat pierwszego miejsca, będzie reprezentował naszą szkolę w Powiatowym konkursie matematycznym w Ciechowie.
Wyniki punktowe konkursu matematycznego Tabliczka mnożenia są następujące:
I miejsce    Kamila Bolek        25 p    kl. IIIb
II miejsce    Milena Kicak        24 p   kl. IIIb
II miejsce    Borys Hucaluk     24 p   kl. IIIb
III miejsce    Karol Dolak        23 p   kl. IIIc
                    Hubert Konopski 21 p   kl. IIIc
                    Wiktoria Klaś 19 p   kl. IIIa
                   Tymon Sikorski  17 p   kl. IIIa
                   Wiktor Mudry  16 p   kl. IIId
                   Szymon Micyk 15 p   kl. IIIc
                   Zofia Łatka  15 p  kl. IIIa
                  David Wróblewski  14 p   kl. IIId
                  Szymon Dziadyk  13 p   kl. IIId
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w matematyce i nie tylko.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego