Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

klasa III

Dla rodziców > PSO > j.angielski

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLASY IIIOCENĘ D otrzymuje uczeń, który:
• Czyta całymi zdaniami, z właściwą prędkością
•  Wymawia bezbłędnie poznane zwroty i wyrażenia
• W pełni rozumie treść i sens pytania
• Opanowuje w pełni nowe słownictwo
•  Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
•  Rozumie tekst słuchany i szczegółowo odpowiada na pytania do niego
•  Prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego
•  Prawidłowo przepisuje tekst z tablicy
• Prawidłowo uzupełnia brakujące elementy tekstu
• Bierze udział w różnych formach aktywności pozalekcyjnej
• Ma świadomość różnorodności językowej
OCENĘ C otrzymuje uczeń, który:

• Popełnia drobne błędy w czytaniu, czyta wyrazami, dość płynnie
• Popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
•  Odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela
• Na ogół rozumie pytanie, pojmuje jego sens
• Opanowuje około 80% nowego słownictwa
• Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
•  Rozumie tekst słuchany i z małymi błędami odpowiada na pytania do niego
•  Popełnia niewielkie błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu
słuchanego
• Popełnia drobne błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy
•  Popełnia niewielkie błędy przy uzupełnianiu brakujących elementów tekstu

OCENĘ B otrzymuje uczeń, który

• Ma duże problemy z czytaniem tekstu, czyta zbyt wolno
• Popełnia błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
• Na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela
• Często nie rozumie treści i sensu pytania
• Opanowuje około 30% nowego słownictwa
• Ma trudności w zrozumieniu poleceń, często wymaga ich powtórzenia
• Ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym
• Popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu słuchanego
• Popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy, połyka i przestawia litery
• Ma problemy w uzupełnianiu brakujących elementów tekstu

OCENĘ A otrzymuje uczeń, który:

• Nie podejmuje prób czytania
• Popełnia duże błędy w wymowie, odczytuje jak po polsku lub myli słówka
• Na ogół nie rozumie treści i sensu pytania
•  Opanowuje znikomą część nowych słówek
•  Zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela
• Nie rozumie tekstu słuchanego
• Nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań do tekstu słuchanego
• Popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy, połyka, przestawia, myli litery
•  Nie radzi sobie z uzupełnianiem brakujących elementów tekstu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego