Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

klasa II

Dla rodziców > PSO > j.angielski

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLASY II


OCENĘ D otrzymuje uczeń, który:
• Czyta całymi zdaniami
• Wymawia bezbłędnie poznane zwroty i wyrażenia
• W pełni rozumie treść i sens pytania
• Opanowuje w pełni nowe słownictwo
• Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
• Rozumie tekst słuchany i szczegółowo odpowiada na pytania do niego
• Prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego
• Prawidłowo przepisuje tekst z tablicy
• Bierze udział w różnych formach aktywności pozalekcyjnej
• Ma świadomość różnorodności językowej

OCENĘ C otrzymuje uczeń, który:

• Popełnia drobne błędy w czytaniu
• Popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
• Odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela
•  Na ogół rozumie pytanie, pojmuje jego sens
• Opanowuje około 80% nowego słownictwa
• Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
• Rozumie tekst słuchany i z małymi błędami odpowiada na pytania do niego
• Popełnia niewielkie błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu
           słuchanego
• Popełnia drobne błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy
OCENĘ B otrzymuje uczeń, który:

• Ma duże problemy z czytaniem tekstu
• Popełnia błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
• Na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela
• Często nie rozumie treści i sensu pytania
• Opanowuje około 30% nowego słownictwa
• Ma trudności w zrozumieniu poleceń, często wymaga ich powtórzenia
• Ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym
• Popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu słuchanego
• Popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy, połyka i przestawia literyOCENĘ A otrzymuje uczeń, który:

• Nie podejmuje prób czytania
• Popełnia duże błędy w wymowie, odczytuje jak po polsku lub myli słówka
• Na ogół nie rozumie treści i sensu pytania
• Opanowuje znikomą część nowych słówek
• Zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela
• Nie rozumie tekstu słuchanego
• Nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań do tekstu słuchanego
• Popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy, połyka, przestawia, myli litery

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego