Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

klasa I

Dla rodziców > PSO > j.angielski

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLASY I


OCENĘ  D otrzymuje uczeń, który:

• Wymawia bezbłędnie poznane zwroty i wyrażenia
• W pełni rozumie treść i sens pytania,
• Opanowuje w pełni nowe słownictwo
• Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
• Rozumie tekst słuchany i szczegółowo odpowiada na pytania do niego
• Prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego
• Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
• Rozumie sens opowiedzianych historyjek

OCENĘ  C otrzymuje uczeń, który:

• Popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
• Odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela
• Na ogół rozumie pytanie, pojmuje jego sens
• Opanowuje około 80% nowego słownictwa
• Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
• Rozumie tekst słuchany i z małymi błędami, odpowiada na pytania do niego
• Popełnia niewielkie błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu
słuchanego
• Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego przy pomocy nauczyciela
• Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy wspierane są obrazkami, gestami, przedmiotami


 OCENĘ B otrzymuje uczeń, który:

• Popełnia poważniejsze błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
• Odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela
• Nie zawsze rozumie treść i sens pytania, niekiedy zgaduje
• Opanowuje około 30% nowego słownictwa
• Wymaga powtórzenia polecenia przez nauczyciela
• Rozumie niektóre wyrazy i zwroty w wysłuchanym tekście
• Popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu
słuchanego
• Ma kłopoty w recytowaniu wierszyków i rymowanek, śpiewaniu piosenek z repertuaru dziecięcego
• Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy wspierane są obrazkami, gestami, przedmiotami
OCENĘ A  otrzymuje uczeń, który:

• Popełnia duże błędy w wymowie, odczytuje jak po polsku lub myli słówka
• Na ogół nie rozumie treści i sensu pytania
• Opanowuje znikomą część nowych słówek
• Zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela
• Nie rozumie tekstu słuchanego
• Nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań do tekstu słuchanego
• Nie recytuje wierszyków i rymowanek, nie śpiewa piosenek z repertuaru dziecięcego
• Nie rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy wspierane są obrazkami, gestami, przedmiotami

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego