Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Edukacja Globalna

Projekty > Razem dla Rozwoju-Aktywna Edukacja Globalna w Szkołach

Nasza szkoła kontynuuje udział w projekcie Razem dla Rozwoju-Aktywna Edukacja Globalna w Szkołach przy współpracy z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym. Działanie to ma na celu podniesienie świadomości uczniów, rozbudzenie ich  zainteresowania problemami globalnymi oraz  wzbudzanie empatii i kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec świata i problemów z jakimi się boryka.
W I semestrze roku szkolnego 2014/ 2015 zrealizowaliśmy szereg zajęć edukacyjnych dotyczących nierównomiernego dostępu do edukacji, idei wolontariatu oraz praw człowieka, w tym także praw dziecka oraz ich przestrzegania.
Szkoła włączyła się także w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej, w którym podjęto szereg działań podnoszących świadomość naszych uczniów i kształtujących postawy odpowiedzialności za dokonywane wybory, wpływające na otaczający świat.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego