Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Dzieci Świata

Projekty > Razem dla Rozwoju-Aktywna Edukacja Globalna w Szkołach

W ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w klasach III odbyły  się zajęcia, poruszające  tematykę różnorodności kulturowych na świecie.


Lekcja 1

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z różnicami  kulturowymi, które mogą spotkać na świecie- odmienny wygląd, rasa, ubiór, modele zachowań. Celem tych działań było podnoszenie świadomości kulturowej oraz kształtowanie postaw tolerancji względem odmienności. Uczestnicy warsztatów  zostali zapoznani ze zdjęciami/obrazkami dzieci, pochodzących z różnych części świata. Dzieci rozmawiały na temat podobieństw i różnic względem Polski i jej mieszkańców, a także  tworzyły gazetkę ścienną pt. „Dzieci świata”.


Lekcja 2

W nawiązaniu do wcześniejszych zajęć, nauczyciel zaprezentował krótki filmik, przedstawiający dzieci pochodzące z różnych części świata, następnie dzieci zapoznały się ze zdjęciami przedstawiającymi różne domy mieszkalne. Uczniowie uczyli się także piosenki Majki Jeżowskiej pt. Kolorowe dzieci.


Uczniowie bardzo zainteresowani tematem. Zadawali dużo pytań, opowiadali o swoich doświadczeniach z poznawaniem  ludzi  pochodzących z innych kultur.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego