Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Bieg Niepodległości

Aktualności


pod patronatem Wójta Gminy Malczyce

CELE IMPREZY:
- Upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości.
- Krzewienie patriotyzmu młodzieży szkolnej w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych Narodu Polskiego.
- Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
- Promocja aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.

ORGANIZATORZY:
- nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Malczycach – Szymon Latała,
- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Malczycach.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU:
9 listopada 201
8r (tj. Piątekk) o godz. 11.25


ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Bieg organizowany jest dla uczniów Szkoły Podstawowej kl. I – VI.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa w biegu dostępnej u organizatora Szymona Latały, na stronie internetowej szkoły lub w dniu startu.
3. Klasyfikacja biegu:
uczestnicy biegu będą klasyfikowani w każdej kategorii wiekowej (od kl. I do kl. VI) z podziałem na chłopców i dziewczęta jeżeli zgłosi się do niej co najmniej 3 uczestników,
jeżeli liczba uczestników w jakieś kategorii wiekowej w chłopcach lub dziewczętach będzie mniejsza wówczas będą klasyfikowani
z kategorią wyżej,
4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
5. Zawodnicy zobowiązani są do odbycia Biegu zgodnie z wyznaczoną trasą.
6. Zawodnicy muszą stawić się 5 minut przed Biegiem na miejscu startu.
7. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony lub niezgodny z zasadą „Fair play” zostaną zdyskwalifikowani.
8. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9. W razie zaistnienia sporów dotyczących wyników biegu, spór rozstrzyga organizator.
10. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

NAGRODY:
1. Każdy z uczestników biegu otrzyma słodki upominek.
2. Pierwsza trójka w każdej kategorii wiekowej z podziałem na chłopców i dziewczęta dostanie medale.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego