Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Świetlica

Nasza szkoła

Świetlica szkolna obejmuje działalnością opiekuńczo-wychowawczą 50 dzieci z klas młodszych (od klasy I do III). Praca w świetlicy jest zorganizowana według planu dydaktyczno-wychowawczego, zatwierdzonego przez dyrektora na początku roku szkolnego. W ramach zajęć świetlicowych realizowane są zajęcia umysłowe, rozszerzające i rozwijające wiedzę uczniów, zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, gry i zabawy dydaktyczne oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe. Uczniowie korzystają z obiadów, odrabiają lekcje oraz uczestniczą w zajęciach komputerowych. Opieką świetlicową objęte są również dzieci czekające na zajęcia dodatkowe lub dojeżdżające. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świetlicy. Informacje są dostępne u wychowawców świetlicy oraz w sekretariacie szkoły.
Czas pracy świetlicy szkolnej: pn, wt, śr, pt od 12.30 – 17.00, czw od 11.30 do 17.00.

Wychowawcy świetlicy:
Agnieszka Rogala
Alina Stechnij


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego