Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

"Pracownia przyrodnicza w każdej Gminie"

Projekty > Pracownia przyrodniczal

Dnia 11 maja 2011 roku odbyło się oficjalne otwarcie pracowni przyrodniczej


    
Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Większość warsztatów zlokalizowana jest w szkołach położonych na obszarach wiejskich. Dwie pracownie specjalistyczne, nastawione głównie na problematykę ekologiczną mieszczą się w ośrodkach Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. We wszystkich warsztatach przyrodniczych, a jest ich 118, znajdują się komputery oraz zestawy eksperymentalne składające się z odczynników i substancji chemicznych. Służą one do przeprowadzania większości doświadczeń przewidzianych w programach nauczania przyrody w szkole.


W pełni efektywne wykorzystywanie zakupionego wyposażenia zapewnione zostało poprzez realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednym z nich jest program "Szkolenia nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”, a drugim - "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji". Oba te przedsięwzięcia przygotowały 120-osobową grupę nauczycieli do pracy w nowych pracowniach. Umożliwiają też sfinansowanie pozaszkolnych zajęć w warsztatach przyrodniczych.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego